Workshop ‘Focus op Eigen Kracht, vanuit Positieve Gezondheid’

Door Cynthia Meevis (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Positieve gezondheid is een methode om samen met een cliënt of burger te kijken naar krachten en wensen. Belemmeringen zijn bespreekbaar, maar staan niet centraal. De focus ligt op de wensen en eigen kracht van de cliënt of burger op basis van diens huidige situatie. De burger is leidend in het gesprek én in de oplossing.

In deze workshop maak je kennis met het model van positieve gezondheid en de toepassing ervan. Je leert gesprekstechnieken en vraagstellingen die jij als consulent of hulpverlener kunt inzetten om het gesprek met de cliënt of burger te voeren volgens de filosofie van positieve gezondheid.

De focus op eigen kracht vormt de rode draad van zowel de inhoud van het gesprek als de houding van jou als consulent ten opzichte van de cliënt.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Positieve Gezondheid;
  • Gespreksvoering;
  • Nieuwe kijk op gezondheid.

“Een nieuwe kijk op gezondheid, incl een gesprekstool om achter de veranderwens van je client te komen. Een mooie manier om het gesprek op een andere manier te laten kantelen.”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Na deze workshop:

  • Heb jij de (basis) kennis over de inhoud en achtergronden van positieve gezondheid;
  • Heb jij geleerd hoe jij in gesprek met de cliënt de focus legt op de wensen en mogelijkheden die bij de cliënt al aanwezig zijn;
  • Kun jij hiermee de focus in het contact met de klant verleggen van oplossingsgericht naar wensgericht. Dat is waar eigen kracht zijn oorsprong vindt.

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag! Je kunt je inschrijven via de link hieronder waar je direct de workshops van je voorkeur kunt selecteren.