Workshop ‘Ethiek in de Wmo’ (Morele dilemma’s in de mantelzorg)

Door Han Rottink (docent Kenniscentrum Sociaal Domein)

Ethiek gaat over nadenken en reflecteren over goed leven en goede zorg. Ethiek gaat over nadenken wat een goed mens, een goede werker is en vooral gaat het over goed handelen en goede keuzes maken in de dagelijkse praktijk van het werk. Bij moraal gaat het over de waarden en normen die voor een persoon/groep van belang is, bij ethiek denken we na over de moraal. In de praktijk komen vaak (morele) dilemma’s voor, dit zijn situaties die lastige keuzes met zich meebrengen.


In de zorg (ook binnen de Wmo) krijg je te maken met kwetsbare mensen en hun naasten, die zelf keuzes willen maken m.b.t. hun gezondheid en kwaliteit van zorg. Dit kan soms lastig zijn. De keuzes en wensen van een ander kunnen botsen met jouw visie op zorg en de verantwoordelijkheid die je voelt. In de zorg kun je ook te maken krijgen met grote ethische vragen rondom levenseinde en kwaliteit van leven. Er zijn in de ethiek geen kant-en-klare antwoorden. Het is belangrijk om in gesprek te zijn over deze moeilijke kwesties die gaan over menswaardige zorg en goed leven.


Ethiek stelt kwesties aan de orde waar het schuurt en wringt en dwingt tot reflectie en nadenken en goed gesprek.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Waar lopen mantelzorgers tegenaan?;
  • Wat is ethiek en wat is moraal;
  • Waarden en normen: Welke heb ik? Hoe ga ik daarmee om?;
  • Hoe stel ik een moreel dilemma aan de orde?;
  • Wat zijn voorwaarden om een moreel beraad/gesprek te voeren.

“Door mij bewust te zijn van mijn waarden en normen lukt het mij om respect op te brengen dat een ander andere waarden en normen kan hebben”

“Ieder mens heeft recht op zijn eigen kijk op de wereld”

“Luisteren is misschien nog wel moeilijker dan spreken”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Na deze workshop:

  • Heb jij aandacht voor ethische vraagstukken en morele dilemma’s in je dagelijkse werk;
  • Kun je een moreel dilemma, waarden en normen die in het geding zijn benoemen;
  • Weet jij het dilemma vanuit verschillende perspectieven te analyseren;
  • Kun je op basis van de eerder genoemde analyse een keuze maken.

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag Wmo! Je kunt je inschrijven via de onderstaande link. Nu alle workshops bekend zijn, kun je direct de workshops van jouw voorkeur selecteren. Benieuwd naar alle andere workshops? Bekijk dan hier het actuele overzicht van alle workshops.