Workshop Afbakening Wmo en Wlz

Door Marlies Groot Nibbelink

De overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Wet langdurige zorg verloopt lang niet altijd soepel. Door de financiële verandering en de wijzigingen in de wetten is er onder burgers, zorgverleners en consulenten onduidelijkheid ontstaan. Er bestaat overlap tussen de Wmo en de Wlz, maar wanneer is welke wet aan zet? Wanneer valt een voorziening onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? En wat is het moment om een burger door te verwijzen naar de Wlz? Hoe ga je dat gesprek aan en welke consequenties heeft dat voor de burger?

Iedere Wmo consulent heeft in zijn/haar werk te maken met de afbakening van wetten. Tijdens deze workshop wordt er in gegaan op de afbakening tussen de Wmo en Wlz en krijg je antwoorden op bovenstaande vragen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

”Door de gekregen handvatten en opgedane kennis uit de workshop voel ik mij meer op mijn gemak als ik het gesprek aan ga met de inwoner over de Wet langdurige zorg.” – Deelnemer Nationale Bijscholingsdag WMO Consulenten

Na deze workshop:

  • Heb je voldoende kennis opgedaan over de Wlz waardoor je burgers goed kunt informeren
  • Ben je in staat te beoordelen wanneer een maatwerkvoorziening onder de Wmo valt en wanneer onder de Wlz
  • Heb je handvaten gekregen hoe je een gesprek met de burger en haar netwerk kunt aangaan over de Wlz
  • Weet je wanneer en hoe je vanuit de Wmo kunt doorverwijzen naar de Wlz
  • Ben je in staat om opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag! Je kunt je inschrijven via de link hieronder waar je direct de workshops van je voorkeur kunt selecteren. Benieuwd naar alle andere workshops? Bekijk dan hier het overzicht van alle workshops.