Workshop Afbakening Wmo en Wlz

Door Lisa de Kramer

De overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Wet langdurige zorg verloopt lang niet altijd even soepel. Door de wijzigingen in wetten en financiƫle veranderingen is er onder consulenten, burgers en zorgverleners onduidelijkheid ontstaan. Er is overlap tussen beide wetten, maar wanneer is de Wmo of de Wlz aan zet? Wanneer valt een voorziening onder de Wlz en wanneer onder de Wmo? En vanaf welk moment verwijs je een burger door naar de Wlz?

Elke Wmo consulent heeft in zijn of haar werk te maken met de afbakening van wetten. In deze workshop gaan we in op de afbakening tussen de Wlz en de Wmo en geven wij je antwoord op de bovenstaande vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Na deze workshop:

  • Heb je voldoende kennis opgedaan over de Wlz waardoor je burgers goed kunt informeren
  • Ben je instaat te beoordelen wanneer een maatwerkvoorziening onder de Wmo valt en wanneer onder de Wlz
  • Heb je handvaten gekregen hoe je een gesprek met de burger en haar netwerk kunt aangaan over de Wlz
  • Weet je wanneer en hoe je vanuit de Wmo kunt doorverwijzen naar de Wlz
  • Ben je in staat om opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag! Je kunt je inschrijven via de link hieronder waar je direct de workshops van je voorkeur kunt selecteren. Benieuwd naar alle andere workshops? Bekijk dan hier het overzicht van alle workshops.