Workshop ‘Afbakening Wmo en Wlz’

Door Lisa de Kramer (docent Wyzer)

De overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Wet langdurige zorg verloopt lang niet altijd soepel. Door de financiële verandering en de wijzigingen in de wetten is er onder burgers, zorgverleners en consulenten onduidelijkheid ontstaan. Er bestaat overlap tussen de Wmo en de Wlz, maar wanneer is welke wet aan zet? Wanneer valt een voorziening onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? En wat is het moment om een burger door te verwijzen naar de Wlz? Hoe ga je dat gesprek aan en welke consequenties heeft dat voor de burger?

Iedere Wmo consulent heeft in haar werk te maken met de afbakening van wetten. Tijdens deze workshop wordt er in gegaan op de afbakening tussen de Wmo en Wlz en krijg je antwoorden op bovenstaande vragen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Korte introductie van Wlz;  
 • Het verschil in beoordelen tussen de Wmo en de Wlz;
 • Methodieken en tools intercultureel werken;
 • De onderverdeling van maatwerkvoorzieningen bij een Wlz-indicatie;
 • Het gesprek aangaan met de burger en haar netwerk;
 • De voor- en nadelen van een Wlz-indicatie.

”Door de gekregen handvatten en opgedane kennis uit de workshop voel ik mij meer op mijn gemak als ik het gesprek aan ga met de inwoner over de Wet langdurige zorg.”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Na deze workshop:

 • Heb je voldoende kennis van de Wlz, waardoor je burgers goed kunt informeren;
 • Ben je in staat om te beoordelen wanneer een maatwerkvoorziening onder de Wmo valt en wanneer onder de Wlz;
 • Weet je hoe en wanneer je vanuit de Wmo kunt doorverwijzen naar de Wlz;
 • Heb je handvatten gekregen hoe je het gesprek met de burger en haar netwerk kunt aangaan over de Wlz;
 • Ben je in staat om opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk.

Deelnemen aan deze workshop?

Je kunt je nog aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag Wmo! Je kunt je inschrijven via de onderstaande link. Nu alle workshops bekend zijn, kun je direct de workshops van jouw voorkeur selecteren. Benieuwd naar alle andere workshops? Bekijk dan hier het actuele overzicht van alle workshops.