Wmo consulent opleiding

Het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) is dat iedereen mee moet doen in de samenleving! De basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een praktijkgerichte opleiding waar je alle kennis en vaardigheden leert die je nodig hebt om als vakbekwame, moderne Wmo consulent aan de slag te gaan. Je leert zorg te dragen voor behandeling en afhandeling van Wmo vragen. Ook krijg je te maken met verschillende wet- en regelgeving en daarnaast leer je ook hoe je een goed keukentafelgesprek kunt voeren en hoe je rapportages en een beschikking moet opstellen.

Wijziging van de Wmo in 2015

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn. De manier waarop gemeenten dit doen is de laatste jaren sterk veranderd. Ook hebben gemeenten hun beleid veranderd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Deze verandering wordt ook wel ‘de Kanteling’ genoemd. Een ‘gekantelde’ gemeente gaat met haar inwoners en met betrokken zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek over de problemen of beperkingen die zij ervaren en de mogelijke oplossingen. De Wmo consulent is onmisbaar binnen dit proces.

Basisopleiding Wmo consulent 2.0 bij Kenniscentrum Sociaal Domein

Nadat je de opleiding tot Wmo consulent afrond, beschik je over alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de functie te kunnen vervullen. Op de vragen; Welke factoren binnen de leefwereld van cliënten zijn werkelijk van invloed op hun maatschappelijke participatie? Welke voorliggende of Wmo-voorzieningen sluiten hierbij aan? Wat zijn de juridische randvoorwaarden en wanneer moet een medisch adviseur worden ingeschakeld? Dit zijn een aantal vragen die je na de opleiding in de praktijk effectief kunt toepassen.

Unieke online leeromgeving

Voor de opleiding Wmo Consulent 2.0 krijg je toegang tot een unieke online leeromgeving via onze website. In deze online leeromgeving leer je alle lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Ook is de leeromgeving beschikbaar op elke computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.

   
Neem contact op Kenniscentru Sociaal Domein

Wil jij Wmo consulent worden?

Wil je beginnen met de opleiding tot Wmo consulent? Onze opleiding gaat op verschillende plekken in het land van start. Heb je nog vragen over onze opleiding? Neem dan gerust contact met ons op!