Wat doet een schuldhulpverlener?

Als schuldhulpverlener houd je je bezig met het oplossen van schuldenproblematiek van cliënten. Je speelt een bemiddelende rol tussen de persoon met de schulden (je cliënt) en de schuldeiser. Je hebt altijd als doel om een oplossing te vinden voor de problematische schulden van je cliënt en probeert de cliënt te helpen om tot gedragsverandering te komen, zodat de problemen zich in de toekomst niet meer voordoen. Daarvoor zet je als schuldhulpverlener een schuldentraject op, waarbij je met de cliënt toe werkt naar een duurzame oplossing voor de ontstane problematiek. Je begeleidt cliënten naar een schuldenvrije toekomst. Een schuldhulpverlener fungeert als aanspreekpunt voor de cliënt en is de bemiddelaar tussen de cliënt en de schuldeisers. 

Wat zijn de taken van een schuldhulpverlener?

In het vakgebied van de schuldhulpverlening heb je als hulpverlener veel verschillende taken. Zo ligt de focus niet alleen op het oplossen van ontstane problemen, maar ook op het voorkomen van schuldenproblematiek in de toekomst. De meest voorkomende taken van een schuldhulpverlener zijn:

 • Het vaststellen van de ontstane problematiek in gesprekken met de cliënt, zowel op financieel gebied als op andere leefgebieden. Je werkt met een integrale aanpak;
 • Het zoeken naar een passende oplossing voor de ontstane problemen, waarbij je gebruikmaakt van je kennis van de geldende wet- en regelgeving;
 • Gesprekspartner en steunpunt zijn voor de cliënt;
 • Bemiddelen tussen de cliënt en de betrokken schuldeisers;
 • Het voorstellen van betalingsregelingen en aanvragen van tegemoetkomingsregelingen;
 • Het opstellen van een schuldentraject; 
 • Het onderhouden van contact met de schuldeisers;
 • Het werken aan gedragsverandering bij de cliënt.

Waar werkt een schuldhulpverlener?

Schuldhulpverlening is onderdeel van het Sociaal Domein. Een schuldhulpverlener werkt dan ook, vanwege het sociaal maatschappelijke karakter van het beroep, meestal bij ondersteunende overheidsinstanties, zoals de gemeente. Ga jij aan de slag als schuldhulpverlener? Dan bestaat er een grote kans dat je werkzaam zult zijn bij de gemeente en de inwoners van de gemeente gaat helpen om het traject van de minnelijke schuldsanering in te gaan.

 
Neem contact op Kenniscentrum Sociaal Domein

Schuldhulpverlener worden? Het kan met deze opleidingen

Wil jij schuldhulpverlener worden en mensen begeleiden naar een schuldenvrije toekomst? Dan kun je hiervoor bij Kenniscentrum Sociaal Domein de volgende opleidingen volgen:

Wil je meer weten over de opleidingen? Bekijk hier meer informatie over de opleidingen, of neem contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag.

Tijdens deze opleidingen doe je de benodigde kennis en kunde op om als vakbekwaam schuldhulpverlener aan het werk te kunnen gaan. Je leert onder meer over de geldende wet- en regelgeving en op welk moment je welke actie moet ondernemen. Ook leer je een plan van aanpak en budgetplan op te stellen en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van gesprekstechnieken. Tenslotte doe je ook uitgebreide kennis op over:

 • Preventie;
 • Budgetplannen;
 • Vroegsignalering;
 • Het Vrij te laten Bedrag;
 • De afloscapaciteit;
 • Tegemoetkomingsregelingen;
 • Inkomenscomponenten;
 • Beslaglegging;
 • Invorderingsprocedures;
 • Minnelijke en wettelijke schuldregelingen.

Voorwaarden voor schuldhulpverlening in Nederland 

Ben je werkzaam als schuldhulpverlener in Nederland? Dan werk je met een traject dat de minnelijke schuldsanering heet. Dit traject is erop gericht om cliënten te helpen hun financiële schulden af te lossen (ook wel saneren genoemd). Schuldhulpverlening werkt in Nederland op basis van de vrijwillige medewerking van de betrokken schuldeisers. Het is dan ook belangrijk dat je als hulpverlener goed kunt fungeren als mediator tussen de schuldeisers en je cliënt. Voordat een cliënt in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, moet deze voldoen aan een aantal eisen. Zo mag de cliënt geen nieuwe schulden maken, moet hij of zij de vaste lasten op tijd betalen en moet de maximale afloscapaciteit worden ingezet om de schulden mee af te lossen.