Schuldhulpverlening

Online consult docent schuldhulpverlening

Wil jij graag een extra moment om de lesstof door te nemen of vaardigheden te oefenen met een vakinhoudelijke docent? Heb je interesse in schuldhulpverlening of budgetcoaching en wil je weten hoe een dag als schuldhulpverlener of budgetcoach eruit ziet? Of ben je werkzaam in de schuldhulpverlening en heb je vragen over een specifiek onderwerp? […]

Training Ethische dilemma’s

Als professional in het Sociaal Domein maak je regelmatig keuzes die te maken hebben met de normen en waarden van je cliënt. Soms kun je daarbij botsen met de cliënt zelf, familie of collega’s. Dit kan een ethisch dilemma opleveren. Hoe ga je daarmee om? Tijdens de training ‘Ethische dilemma’s’ leer je hoe je dit […]

Training Positieve Gezondheid

Wil jij in je werk mensen beter in hun kracht leren zetten/houden en regie laten nemen over hun eigen proces? De training Positieve Gezondheid leert je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om jouw cliënt in de lead te zetten wanneer het gaat om zijn of haar hulpvraag en daar een invulling aan te […]

E-learning Wetten Sociaal Domein

In deze e-learning leer je meer over de verschillende wetten binnen het Sociaal Domein. Binnen het Sociaal Domein valt de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Schuldhulpverlening. Daarnaast kent Nederland een stelsel van sociale zekerheid. Hieronder vallen verschillende uitkeringen en toeslagen. Tijdens de e-learning ‘Wetten Sociaal Domein & Sociale zekerheid’ leer je meer over de […]

Micro-learning De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Om te voorkomen dat schuldeisers je na een persoonlijk faillissement tot in lengte van dagen claims opleggen, is er de uitweg van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). In de micro-learning ‘De Wet schuldsanering natuurlijke personen’ leer je wat dit inhoudt.

Micro-learning De Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet zonder ondersteuning redt, valt onder de Participatiewet. In de micro-learning ‘De Participatiewet’ leer je wat deze wet inhoudt en welke oude wetten hij vervangt.

E-learning De Rol van de Schuldeisers in het Schuldhulpverleningstraject

Tijdens de e-learning ‘De rol van de schuldeisers in het schuldhulpverleningstraject’ wordt de communicatie met schuldeisers, het verhaalrecht, de betalingsovereenkomst, (wettelijk/niet-wettelijk)invorderingstraject en beslaglegging nader toegelicht. Met welke regels en wetten moet je rekening houden? Tijdens de module “De rol van de schuldeisers in het schuldhulpverleningstraject” leer je hier meer over.

E-learning Belemmeringen van Schuldenaars Wegnemen

In de e-learning ‘Belemmeringen van schuldenaars wegnemen’ ga je aan de slag met tegenslagen, tegenstrijdigheden en machtsongelijkheid. Het is zeker dat er in het schuldhulptraject tegenslagen en hobbels op het pad zullen zijn. Niet alleen voor de schuldenaar, maar ook voor de schuldhulpverlener. Wil jij meer weten over hoe jij als schuldhulpverlener belemmeringen van schuldenaars […]

E-learning Het Wettelijk Oplossen van Schulden: De Wsnp

In de e-learning ‘Het wettelijk oplossen van schulden: de Wsnp’ wordt het hele traject van de Wsnp uitgelegd. De Wet schuldsanering Natuurlijke Personen is bedoeld als vangnet voor als het in het minnelijke traject gedurende de 120 dagen onderhandeling niet in gelukt om tot een regeling te komen. Er wordt dan een gang naar de […]

E-learning De Rol van de Schuldenaar in het Schuldhulpverleningstraject

In de e-learning ‘De rol van de schuldenaar in het schuldhulpverleningstraject’ worden verschillende modellen en gesprekstechnieken toegelicht die van toepassing zijn voor het gehele communicatieproces. Welke rol heeft de schuldenaar? Welke rol heb jij als schuldhulpverlener? In deze e-learning leer je er meer over.