Wmo Gids

Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein. Wij lopen voorop in het werkveld en kijken vooruit. Met onze scholing helpen we professionals bij hun ontwikkeling en we adviseren organisaties over het Sociaal Domein van de toekomst. We trainen en detacheren de professionals van morgen en helpen organisaties vooruit. We zijn expert op het gebied van de Wmo, Schuldhulpverlening, de Participatiewet en Jeugdhulp bij gemeenten. Via onze trainingen en opleidingen delen we onze kennis met professionals en gemeenten. We leiden mensen op tot specialist in hun werkveld met brede kennis van het hele domein. Zo leggen we waar nodig ook verbinding tussen de disciplines.
Professionals kunnen zich bij ons optimaal ontwikkelen via scholing en detachering. We bieden interessante vacatures bij verschillende organisaties waarin ze door kunnen groeien. Voor organisaties en gemeenten bieden we interne scholing, gericht advies en bemiddelen we tijdelijk of vast personeel dat natuurlijk helemaal bij is in het vakgebied.

Het Kenniscentrum Sociaal Domein komt graag in gesprek met kandidaten voor de volgende functie:

Als allround Wmo gids heb je een eigen klantenbestand en ben je verantwoordelijk voor de beoordeling en afhandeling van de aanvraag Wmo conform de werkwijze Dronter Koers. Je voert gesprekken om de vraag van de cliënt te verhelderen en verzamelt informatie over de eigen kracht en de sociale omgeving. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag zal dit gebeuren in de vorm van een keukentafelgesprek of een ronde tafel, waarbij met de cliënt en waar mogelijk met zijn netwerk gezocht wordt naar alternatieven en/of met alle bij het gezin betrokken zorgverleners een integrale aanpak wordt afgesproken. Je bent daarom bekend met het voeren van keukentafelgesprekken via een huisbezoek, via MS Teams en telefonisch. Het bepalen van de behoefte aan zorg en voorzieningen daar waar van toepassing in afstemming en samenhang met jeugdzorg en P-wet behoren tot de werkzaamheden van de gids. Je stelt het ondersteuningsplan op en houdt (toe)zicht en regie op de uitvoering van het ondersteuningsplan.

Als gids verwachten we een grote zelfstandigheid. We verwachten van je dat je de aanvragen conform gemeentelijk beleid onderbouwt en administratief verwerkt, rapporteert, beschikt en registreert. De gidsen worden bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door de administratie. Verder verwachten we dat je actief meedenkt in werkprocessen, teamprocessen en de samenwerking met externe partijen.

 • All-round Wmo gids is bekend met:Hulp in het huishouden
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Collectieve vervoersvoorziening (taxipas)
 • Hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, enz.)
 • Woningaanpassingen (toegang woning, trapliften, enz.)
 • Up to date kennis van de Wmo kennis en wetgeving.
 • Wmo gids is bekend het maken van een routeplan/ rapportage volgens de 4 stappen methode:Wat de hulpvraag is.
 • Welke problemen ondervonden worden bij de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zich kunnen handhaven in de samenleving.
 • Welke ondersteuning naar aard en omvang nodig is om een passende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid of participatie of het zich kunnen handhaven in de samenleving.
 • Vervolgens moet onderzocht worden in hoeverre de eigen mogelijkheden, gebruikelijke hulp, mantelzorg, ondersteuning door andere personen uit het sociale netwerk en algemene voorzieningen de nodige hulp en ondersteuning kunnen bieden. 
 • Competenties:Je durft vragen te stellen aan collega’s en overlegt met collega’s
 • Snel en flexibel kunnen schakelen
 • Je kunt zelfstandig werken en zelf prioriteren
 • Je bent communicatief vaardig en klantvriendelijk
 • Je kunt rapporteren en gespreksverslagen schrijven

Dit bieden wij

 • Een plek binnen een dynamische organisatie, die in zijn voortrekkersrol snel groeit
 • Een verantwoordelijke functie met veel variatie
 • Een goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden
 • Aandacht voor je persoonlijke en loopbaanontwikkeling
 • Je draagt bij aan een meer duurzame aarde en toegankelijke woningverduurzaming

Ons aanbod
Als adviseur bij het kenniscentrum ga je aan de slag voor onze opdrachtgevers, jij zet je expertise in voor het versterken van het sociaal domein. Doet veel ervaring op bij meerdere opdrachtgevers. Natuurlijk wil je weten wat, naast een heleboel werkplezier, de overige arbeidsvoorwaarden zijn.

Bij ons kun je rekenen op:

 • Een passend salaris in de range van € 2.200 tot ongeveer € 3.600 bruto per maand, afgestemd op jouw ervaring en expertise
 • Je komt in dienst bij Kenniscentrum Sociaal Domein, met als mogelijkheid een contract bij onze opdrachtgever
 • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur
 • Bij Kenniscentrum Sociaal Domein bouw je vanaf dag 1 pensioen op
 • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 • Een inwerk- en scholingsprogramma
 • Gratis sporten via ons vitaliteitsprogramma bij Kenniscentrum Sociaal Domein