Training Het juridisch kader van de Wmo
Deze training richt zich op het juridische kader van de Wmo. Wat moet je weten om de Wmo uit te kunnen leggen aan je cliënt en om deze juist toe te passen?

De samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het sociaal domein worden besproken, net als de kanteling en de toepassing daarvan.
Bestellen Meer informatie

Deze training richt zich op het juridische kader van de Wmo. Wat moet je weten om de Wmo uit te kunnen leggen aan je cliënt en om deze juist toe te passen? De samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het sociaal domein worden besproken, net als de kanteling en de toepassing daarvan.

De training Het juridisch kader van de Wmo bestaat uit verschillende onderwerpen.

 • De Wet en het juridisch kader van de Wmo
 • Overige wetten Sociaal Domein
 • De schutting tussen de Jeugdwet en de Wmo
 • Wet verplichte GGZ: actualiteit in de werkpraktijk
 • Grijze gebieden tussen de Wlz en Wmo
 • Afbakening Wmo 2015 en Wlz
 • Ontstaan Wmo 2015
 • AVG Sociaal Domein
 • WvGGZ en Wmo
 • BOPZ naar WvGGZ
 • Verschil Wlz aanspraak Wmo

Leeruitkomsten training Het juridisch kader van de Wmo

 • Je begrijpt de opbouw van de modelverordening en kan deze in grote lijn uitleggen
 • Je begrijpt hoe de Awb van toepassing is op de Wmo en hoe dit tot uitdrukking komt in het proces
 • Je kent de rechtsbescherming die aan de Wmo is verbonden
 • Je kent de functie van de organen van de gemeente: Gemeenteraad, college van B&W, ambtenarenapparaat
 • Je kan met de checklist op de volgende pagina als leidraad een aanvraag behandelen
 • Je kent de basisbeginselen van de Jeugdwet
 • Je kent de basisbeginselen van de Participatiewet
 • Je weet wat schuldhulpverlening inhoudt
 • Je weet welke uitkeringen er zijn in Nederland
 • Je weet welke toeslagen er zijn in Nederland
 • Je weet wat laaggeletterdheid inhoudt
Voor wie?

Deze training is bedoeld voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die al werkzaam zijn als Wmo consulent en hun kennis willen opfrissen. De inhoud van de training is op hbo niveau en wordt volledig online aangeboden.

Certificering

Wanneer u deze e-learning heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Voor deze e-learning krijgt u toegang tot onze unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u al het lesmateriaal dat van toepassing is voor de e-learning zoals lesstof, video’s, opdrachten en zelftesten. De e-learning Het juridisch kader van de Wmo bevat: interactieve trainingen, webinars en essentials.

Interactieve trainingen

Interactieve trainingen waarmee je op je gemak alle ins en outs kunt leren over een bepaald onderwerp. Je maakt oefeningen, bekijkt bijpassende video’s en leert van voorbeelden uit de praktijk. Ideaal om de lesstof van een opleiding te leren.

Webinars

De online trainingen worden ook aangeboden middels een webinar. Dit is een sessie waarbij de docent jou bijpraat over een specifiek onderwerp. Kijk je mee?

Essentials

Geen tijd om een hele e-learning of webinar te volgen? Dan zijn onze essentials iets voor jou. Hiermee ben jij in maximaal vijf minuten helemaal up-to-date.

Aanbod

Heeft u binnen uw werkzaamheden behoefte aan scholing op een specifiek onderwerp? Onze online trainingen zijn interactieve trainingen waarbij u zelf kan bepalen op waar en op welk moment u leert. Naast onze online trainingen, waarbij u kennis op doet van specifieke onderwerpen, biedt Kenniscentrum Sociaal Domein complete vakgerichte online opleidingen.

Bekijk ons aanbod

Training Het juridisch kader van de Wmo

 • Bepaal je eigen leertempo
 • Overal en altijd beschikbaar
 • Bepaal zelf de startdatum
 • Persoonlijke online leeromgeving
 • Mogelijkheid om interactieve Zoomsessies met een docent bij te boeken
€ 85,00 Vrijgesteld van BTW