Word jij de nieuwe Participatiecoach?
De online opleiding Participatiewet is bedoeld voor iedereen die in korte tijd een goed overzicht wil krijgen van de werking van de Participatiewet en daarvoor de wet in de basis goed moeten kennen.

Het volgen van de online opleiding Participatiecoach levert een goede startkwalificatie voor de uitvoering van de Participatiewet.
Gratis studiegids Inschrijven

Participatiewet

De Participatiewet is het sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. We noemen dat participatie. Werk gaat boven uitkering. De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De wet vervangt het stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong.

De Participatiewet kent twee doelen.

 • Zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen aan het werk helpen of ondersteunen bij het werk.
 • Ervoor zorgen dat iedereen een inkomen heeft. Ook mensen die niet in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Participatiecoach

Vanwege financiële belangen moeten inwoners zo snel mogelijk uitstromen richting arbeid. U koppelt werkzoekenden aan werkgevers. Inwoners die maar geen baan kunnen vinden of die niet weten wat voor werk ze willen doen, kloppen aan bij u.

U praat met hen en brengt hun persoonlijke situatie en verborgen kwaliteiten in kaart. U haalt het beste in de inwoner naar boven en geeft hen hiermee inzicht in eigen kennis en kunde. Vervolgens gaat u als werkcoach op zoek naar een geschikte baan voor de werkzoekende. U voert overleg met werkgevers over mogelijkheden en behoeften en hoopt zo een match te vinden.

Ook informeert u de inwoner over zijn rechten en plichten en spreekt hem of haar erop aan als hij of zij zich niet aan de afspraken houdt. U adviseert werkzoekenden over hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Samen met hen stelt u een actieplan op. Als werkcoach verzorgt u re-integratiemiddelen en organiseert u bijeenkomsten en workshops. Eventueel schakelt u specialisten in.

Voor wie?

Deze online opleiding Participatiecoach is bedoeld voor iedereen die in korte tijd een goed overzicht wil krijgen van de werking van de Participatiewet en daarvoor de wet in de basis goed moeten kennen.

De online opleiding Participatiecoach is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan voldoende kennis en inzicht hebben verworven over en in de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie van participatiecoach te kunnen uitoefenen.

Welke competenties zijn van belang voor een Participatiecoach?

 • Communicatieve vaardigheden;
 • Oordeelloos luisteren;
 • Kritisch denken;
 • Empathisch vermogen;
 • Positieve instelling;
 • Rechtvaardig.

De opleiding bestaat uit 12 modules

Module 1: Introductie
Module 2: Achtergrond, doelstelling en grondbeginselen
Module 3: Begrippen
Module 4: Kring van rechthebbende
Module 5: Melding en voortgang
Module 6: Algemene bijstand
Module 7: Inkomen
Module 8: Vermogen
Module 9: Noodzaak en criteria
Module 10: Ondersteuning en participatie
Module 11: Arbeidsplichten
Module 12: Overige plichten

 

Instapvoorwaarden

Voorwaarde voor deelname is een mbo-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. Enige computervaardigheid is gewenst.

Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

De functie Consulent Werk en Inkomen bij de gemeente is een veelzijdige functie. U handelt aanvragen af waarbij gekeken moet worden of betrokkene aan de voorwaarden voldoet en zich aan de verplichtingen houdt. U controleert de rechtmatigheid van de uitkering en legt indien noodzakelijk een maatregel of boete op. U voert gesprekken en signaleert noodzakelijke trajecten binnen de Participatiewet (werk en inkomen), maar ook richting Schulddienstverlening of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Participatiewet is niet voor niets het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland.

Word jij inkomensconsulent? Wij helpen je verder

Bij Kenniscentrum Sociaal Domein is de online opleiding samengesteld op basis van de kennis, kunde en ervaringen van onze docenten. Zo leer jij de kennis en basisvaardigheden van een beginnend inkomensconsulent en ben je altijd voorzien van de meest actuele informatie.

Informatie aanvragen

Online opleiding Participatiecoach

 • Bepaal je eigen leertempo
 • Twee interactieve Zoomsessies met de docent
 • Overal en altijd beschikbaar
 • Bepaal zelf de startdatum
 • Persoonlijke online leeromgeving

Binnenkort beschikbaar

€ 1.650,00
Binnenkort beschikbaar