3 uur

E-learning Professioneel Handelen Jeugdzorg

In de e-learning ‘Professioneel handelen Jeugdzorg’ zoomen we in op de facetten van het professioneel handelen. De SKJ-registratie, beroepscode en de richtlijnen zijn er om de kwaliteit van de inzet van Jeugdprofessionals te waarborgen.

E-learning Rapporteren en Beschikken Jeugdconsulent

Als Jeugdconsulent moet je op basis van een intakegesprek en rapportage een beschikking schrijven die voldoet aan alle eisen die de wet daaraan stelt. Hoe doe je dat? Tijdens de e-learning ‘Rapporteren en beschikken’ leer je meer over de eisen en regels voor een geldige rapportage en beschikking. 

E-learning Het Keukentafelgesprek Jeugdconsulent

Het vak van Jeugdconsulent vraagt veel kennis over de wet- en regelgeving, ziektebeelden, probleemanalyse en maatwerkvoorzieningen of maatwerkoplossingen. Hoe pas je de verschillende gesprekstechnieken toe in het dagelijkse contact met jouw cliënten? Dat gaan je oefenen tijdens de e-learning ‘Het keukentafelgesprek Jeugdconsulent’.

E-learning Gesprekstechnieken Jeugdconsulent

In de e-learning ‘Gesprekstechnieken Jeugdconsulent’ ga je in gesprek. Het gesprek is één van de pijlers van het vak Jeugdconsulent! Wil jij meer weten van verschillende gesprekstechnieken die je kan toepassen als Jeugdconsulent? Of wil jij je vaardigheden verbeteren? Volg dan de e-learning ‘Gesprekstechnieken Jeugdconsulent’

 E-learning Het Juridisch Kader Jeugdzorg

Wat moet je allemaal weten van de Jeugdwet om als Jeugdconsulent aan de slag te gaan? Hoe kan je de wet juist toepassen in de praktijk en uitleggen aan de cliënt? In de e-learning ‘Het juridisch kader Jeugdzorg’ leer je alles wat je moet weten over het juridisch kader en de toepassing ervan.

E-learning De Rol van de Schuldeisers in het Schuldhulpverleningstraject

Tijdens de e-learning ‘De rol van de schuldeisers in het schuldhulpverleningstraject’ wordt de communicatie met schuldeisers, het verhaalrecht, de betalingsovereenkomst, (wettelijk/niet-wettelijk)invorderingstraject en beslaglegging nader toegelicht. Met welke regels en wetten moet je rekening houden? Tijdens de module “De rol van de schuldeisers in het schuldhulpverleningstraject” leer je hier meer over.

E-learning Belemmeringen van Schuldenaars Wegnemen

In de e-learning ‘Belemmeringen van schuldenaars wegnemen’ ga je aan de slag met tegenslagen, tegenstrijdigheden en machtsongelijkheid. Het is zeker dat er in het schuldhulptraject tegenslagen en hobbels op het pad zullen zijn. Niet alleen voor de schuldenaar, maar ook voor de schuldhulpverlener. Wil jij meer weten over hoe jij als schuldhulpverlener belemmeringen van schuldenaars […]

E-learning Het Wettelijk Oplossen van Schulden: De Wsnp

In de e-learning ‘Het wettelijk oplossen van schulden: de Wsnp’ wordt het hele traject van de Wsnp uitgelegd. De Wet schuldsanering Natuurlijke Personen is bedoeld als vangnet voor als het in het minnelijke traject gedurende de 120 dagen onderhandeling niet in gelukt om tot een regeling te komen. Er wordt dan een gang naar de […]

E-learning De Rol van de Schuldenaar in het Schuldhulpverleningstraject

In de e-learning ‘De rol van de schuldenaar in het schuldhulpverleningstraject’ worden verschillende modellen en gesprekstechnieken toegelicht die van toepassing zijn voor het gehele communicatieproces. Welke rol heeft de schuldenaar? Welke rol heb jij als schuldhulpverlener? In deze e-learning leer je er meer over.

E-learning Stabilisatie: Budgetbeheer en Duurzame Financiële Dienstverlening

Het uitgangspunt is om een financiële situatie te stabiliseren; zonder stabilisatie geen effectieve schuldenoplossing en daarmee is stabilisatie één van de hoofdtaken van de schuldhulpverlener. Wil jij meer weten over het stabilisatieproces? Volg dan de e-learning ‘Stabilisatie: budgetbeheer en duurzame financiële dienstverlening’.