Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Training Algemene Wet Bestuursrecht

Open inschrijving
 0,00
1 lesdag
Divers
Training

Als professional in het Sociaal Domein heb je vaak te maken met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb heeft veel raakvlakken met andere wet- en regelgeving. Daarnaast geeft de wet allerlei regels en eisen waaraan besluiten en procedures moeten voldoen. Tijdens de training Algemene wet bestuursrecht krijg je (beter) inzicht in de regels uit de Awb die voor jouw werk belangrijk zijn!

De basis van alle bijzondere bestuursrechtelijke rechtsgebieden wordt gevormd door de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens de training Algemene Wet Bestuursrecht ga je aan de slag met de basiskennis en het toepassen van de Awb in de praktijk. In de training worden de belangrijkste onderwerpen van de Awb besproken en maak je kennis van de actuele stand van zaken in de Awb. Aan het einde van de training ben je vertrouwd met de belangrijkste onderwerpen en begrippen uit de Awb en kan je werkzaamheden die in lijn liggen met de Awb uitvoeren. Daarnaast weet je hoe je besluiten moet voorbereiden en bekend maken.

Deze training is voor iedereen in het Sociaal Domein die met regelmaat te maken heeft met de Algemene wet bestuursrecht.

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau

Om aan deze training deel te kunnen nemen is een 1 jaar werkervaring het in Sociaal Domein vereist. Deze trainingsdag wordt op hbo-niveau gegeven.

Doel van de training

Na afloop van de training ben je als professional in het Sociaal Domein herken je een ethisch dilemma in praktijk en weet je hoe te handelen wanneer dit zich voordoet. Je bent in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden.

Incompany

Wil je deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Tijdens deze interactieve training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)?
 • Achtergronden Awb;
 • Soorten bestuursrecht: Hoe is de Awb ingedeeld en welke delen zijn voor Jeugdwet en Wmo relevant?
 • Centrale begrippen;
 • Het landelijk wettelijk kader en gemeentelijk beleid: Wet, besluiten en regelingen, verordeningen en beleidsregels voor Jeugdwet en Wmo;
 • Beginselen van behoorlijk bestuur: o.a. zorgvuldigheid, motivering, evenredigheid etc.;
 • Relatie tussen de Awb, Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • De melding, aanvraag: eisen en termijnen; het stappenplan van de CRvB;
 • Het onderzoek en de eisen daaraan;
 • Eisen van het verslag en de beschikking;
 • Het besluit: wat is een besluit (beschikking) en wat moet erin vermeld worden?
 • Wat je doet als je niet tijdig kunt beslissen en wat de consequenties daarvan kunnen zijn;
 • Meewerkingsverplichting en deskundigenadvies;
 • Recente jurisprudentie;
 • Oefenen aan de hand van één casus Jeugdwet en/of één casus Wmo, liefst zelf in te brengen!

Tijdens het programma zal steeds een relatie gegeven worden met de betreffende artikelen in de Awb.

De studiebelasting voor deze training is één dag. De training start om 09.00 uur en duurt tot 16.00 uur. We gaan interactief aan de slag met ingebrachte casuïstiek en oefenen met instrumenten en tools.

De kosten voor de training zijn € 499,- (vrijgesteld van BTW). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen zijn inbegrepen.

Certificering

Wanneer je deze training hebt gevolgd, ontvang je een deelnamebewijs van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Wat is een open inschrijving?

Bij een open inschrijving heb je de mogelijkheid om een optie te nemen voor deelname aan de opleiding of training waarin je geïnteresseerd bent, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.
Zodra er voldoende belangstelling is voor de desbetreffende opleiding of training, wordt deze ingepland.
Vervolgens is het aan jou om te beslissen of je daadwerkelijk wilt deelnemen op de geplande datum en locatie.

 0,00

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Opleiding Backoffice Medewerker Wmo / Jeugd

Wil jij administratief en toch sociaal betrokken werk doen? Als Backoffice medewerker Wmo / jeugd ben je een belangrijke schakel binnen de keten van het Sociaal Domein. In de opleiding krijg je theoretische kennis van de Wmo en de Jeugdwet en leer je effectief samenwerken. 

Training Terugvordering & Invordering

Sinds 2013 wordt hard opgetreden bij fraude. Uitkeringen worden volledig teruggevorderd en een boete wordt opgelegd als de inlichtingenplicht is geschonden. Maar wat moet er precies gemeld worden en wat is fraude? Hoe uitgebreid moet het onderzoek zijn om te besluiten tot terugvordering? Is de Participatiewet te streng? Waar is de menselijke maat? De Participatiewet is momenteel “uit balans” vindt het kabinet. Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om van de regels af te wijken in uitzonderlijke gevallen. In deze training leer je meer over de Terugvordering & Invordering.

E-learning Effectief communiceren

Voer je wel eens een gesprek waarbij je merkt dat hetgeen wat je over wilt brengen niet begrepen wordt zoals jij het bedoelt? Of heb je misschien moeite met luisteren, omdat je snel afgeleid bent of snel een mening hebt over hetgeen de ander je vertelt? In de e-learning effectief communiceren krijg je praktische handvatten om met dit soort situaties om te gaan, waardoor je leert om effectiever te communiceren.