Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein.

Opleiding Werkcoach

 3.295,00
12 lesdagen
Participatie
Opleiding

Weet jij verborgen kwaliteiten van inwoners in kaart te brengen waarbij je rekening houdt met hun persoonlijke situatie? Kun jij langdurig werkzoekenden weer motiveren en ondersteunen in de weg naar een passende baan? Dan is de opleiding Werkcoach iets voor jou!

Werkcoach, Consulent werk, participatiecoach of re-integratie consulent, het zijn verschillende functietitels voor dezelfde functie. Als werkcoach houd je je, namens de gemeente, bezig met de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Vanuit financieel oogpunt is het belangrijk dat inwoners zo snel mogelijk uitstromen naar een baan. In je functie als werkcoach koppel je werkzoekenden aan werkgevers. Inwonenden die maar geen baan kunnen vinden, of die niet weten wat voor werk ze willen of kunnen doen, kloppen bij jou aan. 

Jouw taak is om in een gesprek de persoonlijke situatie en kwaliteiten in kaart te brengen. Je geeft de werkzoekende daarmee inzicht in eigen kennis en vaardigheden. Vervolgens ga je op zoek naar een geschikte baan. Je voert het overleg met werkgevers over behoeften en mogelijkheden om een samenwerking te starten. 

Je houdt je ook bezig met informatievoorziening richting de werkzoekende. Je brengt de inwoner op de hoogte van rechten en plichten en spreekt je cliënt erop aan als hij of zij afspraken niet nakomt. Daarnaast adviseer je de werkzoekenden hoe ze hun kans op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en stellen jullie samen een actieplan op. Je kunt hierbij re-integratiemiddelen inzetten en bijeenkomsten en workshops organiseren. Als het nodig is schakel je met specialisten om de werkzoekende verder te helpen. 

De opleiding werkcoach is geschikt voor mensen die zich willen laten omscholen tot werkcoach of participatiecoach. Daarnaast is de opleiding geschikt voor iedereen die al werkzaam is in een soortgelijke functie, maar zich verder wil specialiseren. 

Instapvoorwaarden en opleidingsniveau

Voorwaarde voor deelname aan de opleiding is een mbo 4 diploma of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De opleiding Werkcoach is een opleiding op hbo-niveau. 

Doel van de opleiding

Na het volgen van de opleiding heb je voldoende kennis verworven over de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Je weet waar je op moet letten om fraude te signaleren en beschikt over de juiste communicatietechnieken om gesprekken te voeren met inwoners. Het proces van werkzoekende naar werk kent geen geheimen voor je. Je weet welke re-integratiemiddelen je kunt inzetten en kunt een actieplan opstellen. 

Module 1: Consulent Werk, Werkcoach, Re-integratieconsulent, Participatiecoach.

 • Een introductie van het vak
 • Rol, positie en het belang van de re-integratiespecialist
 • Benodigde competenties van een werkcoach
 • De plaats van de gemeente binnen de overheid
 • Spelers in het speelveld
 • Het Nederlandse rechtsstelsel
 • Inleiding in de Participatiewet
 • Begripsbepaling

Module 2:  Sociale zekerheidsstelsel

 • Inleiding op sociale voorzieningen; Participatiewet, IOW, IOAW, IOAZ, TW, WAJONG
 • Regelingen rondom werkloosheid
 • Re-integratie instrumenten die ingezet kunnen worden
 • Inleiding op sociale verzekeringen; Volksverzekeringen (Wlz, Aow, Anw, Akw) en Werknemersverzekeringen (Wia, Wao, Wv,Zw).
 • Deskundigenoordeel
 • WIA-aanvraag
 • Loonsancties
 • Werkwijzer UWV

Module 3: Participatiewet

 • Verdieping van de Participatiewet
 • Arbeidsverplichting
 • Tegenprestatie
 • Re-integratieverplichting
 • Loonkostensubsidie en beschut werk

Module 4: Sancties

 • Verplichtingen en Handhaving
 • Terugvordering, invordering en verhaal
 • Incasso, Beschikking en rechtsbescherming
 • Maatregelen & Boete
 • Doelmatigheid
 • Rapporteren
 • Rechtsbescherming, bezwaar en beroep

Module 5:  Arbeidsrecht aspecten

 • Arbeidsovereenkomst
 • Regels vanuit de cao
 • Bedongen arbeid
 • Passende arbeid
 • Mogelijkheden tot detachering
 • Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst
 • Kennis van de arbeidsmarkt

Module 6: Gezondheid, gedragsmodellen, werkstressmodel

 • Analyseren van aspecten die van invloed zijn.
 • Wat is de afstand tot de arbeidsmarkt
 • Uitstroommogelijkheden
 • Belasting & belastbaarheid
 • Relaties tussen werkkenmerken en werkuitkomsten
 • Job Demands-Resources (JDR) model
 • Re-integratietraject
 • Trajectplan opstellen

Module 7: Communicatievaardigheden 

 • Communicatietechnieken
 • Lichaamsbewustzijn
 • Effectieve communicatie
 • Empowerment
 • Acquisitie

Module 8:  Het Sociaal Domein

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Module 9: Examen

 • Examen
 • Evaluatie

Studiebelasting

De opleiding is verdeeld over 12 lesdagen. De lesdagen vinden, altijd op dezelfde dag, wekelijks plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen. De totale studiebelasting is 180 uur.

Investering en subsidiemogelijkheden

De kosten voor de opleiding zijn € 3.295,- (vrijgesteld van btw). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.

Vanaf 1 januari 2022 zijn scholingskosten niet meer fiscaal aftrekbaar. Daarvoor in de plaats is het STAP-budget in het leven geroepen. Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling voor werkenden en werkzoekenden. Iedereen die een training, cursus of opleiding wil volgen kan maximaal € 1.000,- aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Unieke online leeromgeving

Voor de opleiding Inkomensconsulent krijg je toegang tot onze online leeromgeving. In de leeromgeving vind je lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de handouts van de lesdagen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Toetsing en certificering

De opleiding sluit af met een eindtoets. Als je de opleiding volledig hebt doorlopen en de toetsing met succes afrondt, ontvang je een certificaat van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Kenniscentrum Sociaal Domein hanteert de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken je om thuis te blijven als je coronagerelateerde klachten hebt.

Digitale lessen

We bieden de mogelijkheid om lessen digitaal bij te wonen als dat nodig is. Tijdens de lessen heb je live contact met de docent. Heb je vragen over de invulling van onze digitale lessen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 085 401 83 62. 

 3.295,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Kenniscentrum Sociaal Domein traint en detacheert de professionals van morgen en helpt organisaties vooruit.

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Stuur een whatsappje naar Alice via het nummer of neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Training Motiverende Gesprekvoering

Hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag gaan met het opvolgen van je adviezen, het inzetten van de Eigen Kracht en het Sociale Netwerk? Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken en hun gedrag te veranderen.

Training Timemanagement

De training timemanagement geeft handvatten om beter om te gaan met werkdruk en efficiënter te werken.

E-learning Wetten Sociaal Domein

Meer leren over de wetten en sociale zekerheid binnen het Sociaal Domein? Volg dan de e-learning Wetten Sociaal Domein.