Kenniscentrum Sociaal Domein is hét opleidings- en detacheringscentrum van het Sociaal Domein.

Opleiding Inkomensconsulent

 3.295,00
12 lesdagen
Participatie
Opleiding

Wil jij aan de slag als inkomensconsulent bij een gemeente? Tijdens de opleiding Inkomensconsulent van Kenniscentrum Sociaal Domein leer je alles van het vak. Je benodigde theorie en vaardigheden komen tijdens de opleiding aan bod. Dit maakt dat je na afronding van de opleiding aan de slag kan als inkomensconsulent.

Inkomensconsulenten werken meestal bij een gemeente. Een inkomensconsulent bekijkt het inkomen van mensen en bepaalt of zij recht hebben op een uitkering en hoe hoog deze is. Ook bekijkt een inkomensconsulent samen met een inwoner of zij recht hebben op andere voorzieningen. 

Als inkomensconsulent werk je met verschillende doelgroepen waardoor sociale vaardigheden erg belangrijk zijn. De inwoner moet goed en deskundig te woord gestaan worden.  Het is belangrijk dat je de situatie van de inwoner goed kunt inschatten zodat je een advies uit kan brengen. Vaak zoeken jullie samen eerst naar werk, voor je overgaat tot het toekennen van een uitkering. 

Een belangrijk onderdeel van je werk is ook het voorkomen van fraude met uitkeringen. Je onderzoekt of de inwoner de juiste informatie doorgeeft en echt recht heeft op de uitkering. Ook bepaal je wanneer de uitkering weer moet stoppen. Het gaat dus om een zeer afwisselende functie. 

De opleiding Inkomensconsulent is voor mensen die zich willen laten omscholen tot Consulent Werk en Inkomen. Ook is de opleiding geschikt voor mensen die al werkzaam zijn in dit beroep die meer verdieping zoeken.

Instapvoorwaarde en opleidingsniveau

Voorwaarde voor deelname is een mbo 4 diploma of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De opleiding tot Inkomensconsulent is een opleiding op hbo-niveau. 

Doel van de opleiding

Na afloop van de opleiding heb je voldoende kennis over de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie Inkomensconsulent te kunnen uitvoeren. Je weet waar je op moet letten om fraude te signaleren en beschikt over de juiste communicatietechnieken om gesprekken te voeren met inwoners. Je bent op de hoogte van verschillende vormen van bijstand en andere voorliggende voorzieningen. Je weet hoe het proces voor het opsporen van en het nemen van maatregelen tegen fraude eruit ziet. 

Module 1: Inkomensconsulent

 • Introductie op het beroep Consulent Werk en Inkomen
 • Het Nederlandse rechtsstelsel
 • De plaats van de gemeente binnen de overheid
 • Inleiding in de Participatiewet
 • Begripsbepaling

Module 2: Participatiewet

 • Arbeidsverplichting
 • Tegenprestatie
 • Re-integratieverplichting
 • Loonkostensubsidie en beschut werk.
 • Kring van rechthebbenden

 Module 3: Bijstandsuitkering

 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Uitsluitingsgronden
 • Inlichtingenplicht
 • Normen
 • Middelen

Module 4: Voorliggende voorzieningen

 • Belastingstelsel
 • Loonheffingskortingen en voorlopige teruggaaf van belastingen
 • Toeslagen
 • Studiefinanciering
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Zorgverzekering

Module 5: Sancties

 • Verplichtingen
 • Handhaving
 • Terugvordering, invordering en verhaal
 • Incasso
 • Beschikking en rechtsbescherming
 • Maatregel
 • Boete
 • Afstemming
 • Rechtsbescherming, bezwaar en beroep

Module 6: Algemene wet bestuursrecht

 • Incasso en de algemene wet bestuursrecht
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Voorwaarden voor een rapport en beschikking

Module 7: Communicatievaardigheden 

 • Communicatietechnieken
 • Lichaamsbewustzijn
 • Effectieve communicatie

Module 8: Het Sociaal Domein

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Module 9: Examen

 • Examen
 • Evaluatie

Studiebelasting en lestijden

De opleiding is verdeeld over 12 lesdagen. De lesdagen vinden, altijd op dezelfde dag, wekelijks plaats van 9:00 tot 16:00 uur, behalve in schoolvakanties en op feestdagen. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen. De totale studiebelasting is 180 uur.

Investering en subsidiemogelijkheden

De kosten voor de opleiding zijn € 3.295,- (vrijgesteld van btw). Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Studiematerialen en toegang tot een persoonlijke online leeromgeving zijn inbegrepen.

Vanaf 1 januari 2022 zijn scholingskosten niet meer fiscaal aftrekbaar. Daarvoor in de plaats is het STAP-budget in het leven geroepen. Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling voor werkenden en werkzoekenden. Iedereen die een training, cursus of opleiding wil volgen kan maximaal € 1.000,- aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Unieke online leeromgeving

Voor de opleiding Inkomensconsulent krijg je toegang tot onze online leeromgeving. In de leeromgeving vind je lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de handouts van de lesdagen. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Certificering

Als je de opleiding volledig hebt doorlopen en de toetsing met succes afrondt, ontvang je een certificaat van Kenniscentrum Sociaal Domein.

Kenniscentrum Sociaal Domein hanteert de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken je om thuis te blijven als je coronagerelateerde klachten hebt.

Digitale lessen

We bieden de mogelijkheid om lessen digitaal bij te wonen als dat nodig is. Tijdens de lessen heb je live contact met de docent. Heb je vragen over de invulling van onze digitale lessen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 085-303 06 21.  

 3.295,00

Meer informatie?

Bekijk dan onze studiegids.
Wat doet een consulent werk en inkomen

Hulp nodig?

Vragen over het aanbod? Onze mensen helpen je graag verder. Stuur een whatsappje naar Alice via het nummer of neem contact op via

Incompany

Heb je interesse in een incompanytraining? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Wellicht vind je dit ook interessant

Opleiding Werkcoach

Weet jij verborgen kwaliteiten van inwoners in kaart te brengen waarbij je rekening houdt met hun persoonlijke situatie? Kun jij langdurig werkzoekenden weer motiveren en ondersteunen in de weg naar een passende baan? Dan is de opleiding Werkcoach iets voor jou!

Training Motiverende Gesprekvoering

Hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag gaan met het opvolgen van je adviezen, het inzetten van de Eigen Kracht en het Sociale Netwerk? Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken en hun gedrag te veranderen.

E-learning Wetten Sociaal Domein

Meer leren over de wetten en sociale zekerheid binnen het Sociaal Domein? Volg dan de e-learning Wetten Sociaal Domein.