Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Nationale Bijscholingsdag Wmo

Meppel
19 maart 2024
 399,00

Als professional in het Sociaal Domein is het essentieel om voortdurend te groeien en bij te blijven. Daarom organiseren wij het toonaangevende evenement voor Wmo consulenten: De Nationale Bijscholingsdag. Dit evenement biedt een overvloed aan trainingen, informatieve stands en netwerkmogelijkheden.

Grijp de kans om collega-vakgenoten te ontmoeten en waardevolle connecties te leggen, terwijl je geniet van heerlijk eten en drinken. Vergroot je kennis en ga in gesprek op onze kennismarkt met inspirerende stands. Op de Nationale Bijscholingsdag word je volledig op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied. Bovendien kun je je verdiepen in onderwerpen die specifiek jouw interesse hebben.

De keuze van welke training(en) je wilt volgen, ligt volledig in jouw handen. Hierdoor kun je in slechts één dag waardevolle kennis opdoen die direct toepasbaar is in jouw dagelijkse werkzaamheden.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen:

 • Deelname aan meerdere workshoprondes naar keuze
 • Een goedverzorgde lunch
 • Toegang tot de kennismarkt waar je kennismaakt met diverse opleiders, leveranciers en detacheerders
 • Netwerken en sparren met collega’s uit het werkveld
 • € 50,- korting op deelname aan de eerstvolgende Nationale Bijscholingsdag

De focus van de Nationale Bijscholingsdag Wmo ligt volledig op jouw professionele groei. Tijdens de dag heb je de mogelijkheid om drie workshops te volgen naar eigen keuze. De workshops worden gegeven door ervaren docenten die de theorie en praktische vaardigheden op een inspirerende manier overbrengen.

Hoe ziet de dag eruit?

09:15 – 09:45 uur. Inloop en kennismaken met collega’s op het Netwerkplein

09:45– 10:00 uur. Dagopening

10:00 – 10:15 uur. Pitchen standhouders

10:30 – 12:00 uur. Workshop ronde 1

12:00 – 13:00 uur. Pauze, een goed verzorgde lunch en diverse activiteiten op het Netwerkplein

13:00 – 14:30 uur. Workshop ronde 2

15:00 – 16:30 uur. Workshop ronde 3

16:30 uur. Naborrelen op het Netwerkplein

De Nationale Bijscholingsdag voor Wmo consulenten vindt plaats in de Schouwburg Ogterop te Meppel.

Adres: Zuideinde 70, 7941 GK Meppel.

Workshops

Wim Peters Kenniscentrum Sociaal Domein - Actualiteitencollege

Actualiteitencollege

Wim Peters

De uitvoering van de Wmo 2015 wordt niet alleen bepaald door de wet maar ook door de jurisprudentie, met name de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Daarom is het belangrijk altijd op de hoogte te zijn van actuele jurisprudentie. Dit actualiteitencollege helpt uitvoerenden, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers daarbij. In kort bestek wordt je weer helemaal bijgepraat.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Actuele jurisprudentie.

“Wil je zeker weten dat je geen belangrijke jurisprudentie mist, volg dan het Actualiteitencollege!”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 1.

Eudice Josephia Kenniscentrum Sociaal Domein

Beschermd wonen

Eudice Jozephia

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de eerste grote verandering rondom beschermd wonen sinds de decentralisatie. Het komende jaar zal er nog meer gaan veranderen rondom beschermd wonen. Denk hierbij aan de verdere decentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten en het woonplaatsbeginsel, waarvan het wetsvoorstel in januari is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wordt een spannende periode, gaat het woonplaatsbeginsel door in 2024 of toch niet?
Verder roept beschermd wonen vaak veel vragen op. Wanneer is er wel of geen sprake van beschermd wonen? Wat zijn de toelatingseisen? Welke gemeente is verantwoordelijk bij de landelijke toegang? Tijdens deze workshop word je globaal op de hoogte gebracht over de belangrijkste zaken rondom beschermd wonen en het indiceren van beschermd wonen.

Houd jij je bezig met het indiceren van beschermd wonen, wil je dit in de toekomst gaan doen of wil je gewoon meer weten over beschermd wonen? Dan is deze workshop geschikt voor jou!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is beschermd wonen;
 • Afbakening met andere wetgeving;
 • De meest voorkomende toelatingseisen voor beschermd wonen;
 • Landelijke toegang en het convenant beschermd wonen;
 • Laatste en toekomstige veranderingen rondom beschermd wonen;
 • Relevante jurisprudentie rondom beschermd wonen.

“Na het volgen van deze workshop ben je goed op de hoogte van alle ins en outs rondom Beschermd wonen, of het indiceren van Beschermd wonen.”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Zorgen voor een gezonde Mantelzorg

Cynthia Meevis

Zonder mantelzorg geen zorg. In Nederland geeft 35% van de mensen die zestien jaar of ouder zijn mantelzorg; dit zijn om en nabij 5,5 miljoen mensen. Dit percentage zal in de komende jaren alleen maar gaan stijgen. Als professional in het sociaal domein hebben we een verantwoordelijkheid om tijdens het keukentafelgesprek goed te signaleren hoe het met de mantelzorger gaat.
Maar wat zijn die signalen? En hoe kun je (preventief) hier in handelen? Tijdens deze workshop krijg je niet alleen actualiteiten rondom mantelzorg mee, maar gaan we ook aan de slag aan de hand van Positieve Gezondheid hoe de mantelzorger meer regie gaat voeren over een goede balans tussen zorgen voor de ander en zelfzorg.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Actualiteiten rondom mantelzorg;
 • Positieve Gezondheid met betrekking tot op mantelzorg;
 • Signalering en preventie.

“Ik kan nu een betere inschatting maken hoe het gaat met de mantelzorger, en weet hoe ik dit gesprek aan kan gaan om haar/hem te helpen!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Sterk in regie!

Jacobien Kleve

Het goed kennen van jouw positie is een goede houvast bij het nemen van regie in het gesprek. Je leert in deze workshop wat jouw positie is als Wmo consulent binnen de gemeentelijke setting. Je leert ook hoe je hiervan gebruik maakt tijdens je werk thuis bij de cliënt. Dat helpt weer om een goed gesprek te hebben met je cliënt, die je optimaal op de eigen kracht kunt aanspreken. Win-win-winst dus met jou in de regie!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Je kent je positie in de gemeentelijke organisatie;
 • Je kunt je positie en taak uitleggen aan je cliënt en ook wat je van de cliënt verwacht;
 • Je kunt de regie houden;
 • Jij zorgt voor veiligheid in het gesprek
 • Je spreekt de cliënt effectief op eigen kracht aan.

“Verhelderend om zo naar je positie te kijken.”

Kennisniveau: Verdiepingstraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Rollen en vervoer: er is meer nodig dan een pakket van eisen

Hanneke van Bemmel

Als consulenten weten we dat het zelfstandig kunnen verplaatsen alles te maken heeft met het regiehouden over je eigen zelfredzaamheid en participatie. Het zal je maar gebeuren dat je niet meer kunt fietsen of dat je te weinig kracht hebt om te hoepen of te trippelen. Toch blijft het selecteren van een voorziening soms lastig. De verwachtingen van de inwoner komen niet altijd overeen met de praktijk. Een voorziening leren gebruiken vraagt soms geduld, doorzettingsvermogen of een grote zakdoek voor de tranen.
Wanneer kiezen voor een rolstoel met elektrische ondersteuning en wanneer kiezen we voor een elektrische rolstoel? Wat is essentieel om op te nemen in het pakket van eisen? We willen voorkomen dat de voorzieningen later niet of zeer weinig gebruikt gaat worden. Er is dan wel een resultaat bereikt maar niet het (of de????) juiste. Hadden we dit kunnen voorkomen met het pakket van eisen of is er nog iets extra’s nodig?

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Het concreet omschrijven van het probleem;
 • Het onderzoek gericht op de beperkingen en mogelijkheden;
 • Rekening houden met de persoonlijke omstandigheden;
 • Samenstellen van pakket van eisen.

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Wim Peters Kenniscentrum Sociaal Domein - Actualiteitencollege

Gebruikelijke hulp

Wim Peters

Het onderwerp gebruikelijke hulp heeft zich sinds 2015 enorm ontwikkeld. Voor de gebruikelijke zorg in de AWBZ die voor bijvoorbeeld begeleiding niet afdwingbaar was, is de eigen kracht in de plaats gekomen. Veel meer hulp is nu gebruikelijk en ook niet-gebruikelijke hulp kan wellicht foor huisgenoten gewoon worden geboden.
Deze workshop legt het begrip gebruikelijke hulp in 2024 uit.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is gebruikelijke hulp?
 • Welke jurisprudentie is er?
 • Hoe voer je het onderzoek uit?
 • Welke criteria kan je hanteren?

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 2.

Motivational Interviewing

Robin Kaas

Motivational Interviewing, ook wel Motiverende Gespreksvoering, is een gesprekstechniek waarbij de focus ligt op het waarom.
Middels deze techniek krijg je het voor elkaar om het oplossen van de problematiek van onze cliënt in de beleving van cliënt te transformeren van doel naar middel, een middel om intrinsieke doelen te bereiken die jij hebt bevraagd en besproken. Binnen het Sociaal Domein hebben we allemaal te maken met hulpvragen van cliënten. Daarbij ontmoeten we vaak cliënten die vastzitten in hun situatie van nu en een beperkt beeld hebben van hun toekomstperspectief. De Motivational Interviewing leidt tot het verleggen van de focus en zet aan tot gedragsverandering op basis van door cliënt zelf omschreven intrinsieke doelen.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is Communicatie?
 • Hoe blijf je regisseur van het gesprek?
 • Hoe bevraag je cliënt in scenario’s?
 • Wat is ambivaleren?
 • Voorbeelden van intrinsieke doelen uit de praktijk;
 • Welke valkuilen kom je tegen?
 • Welke competenties zijn nodig?

“Na deze workshop werd ik mij bewust van welke invloed mijn manier van vraagstelling heeft op het gedrag van mijn cliënt. Het oplossen van zijn problemen was zijn ultieme doel toen hij binnenkwam. Na ons gesprek ging hij naar buiten en was het oplossen van zijn problemen geen doel meer maar een middel om zijn door mij bevraagde intrinsieke doel te bereiken…..gaaf om mee te maken!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Omgaan met de kritische cliënt

Cynthia Meevis

Tijdens deze workshop zoomen we in op het gedrag van de cliënt en op jouw reactie. Want het één gaat niet zonder de ander. Je maakt kennis over de verschillende vormen van weerstand en krijg je praktische handvatten om het gesprek om te buigen naar een positief, motiverende invulling. De workshop richt zich op het herkennen van weerstand en het herkennen van jouw aanpak. Tijdens oefeningen gaan we kijken naar jouw gedrag in gesprekken, en krijg je handvatten om mee te nemen in praktijk!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Roos van Leary;
 • Weerstand in gesprekken;
 • Gespreksvoering.

“Tijdens deze workshop kreeg ik het inzicht dat bij weerstand in een gesprek ik daar zelf grote invloed op heb! Leerzaam!”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Wmo, Wlz, Zvw en de Jeugdwet- inhoud van en verhouding tot elkaar

Marlies Groot Nibbelink

Bij goed onderzoek doen hoort ook het onderzoeken van andere mogelijkheden. Daarbij is kennis over de vier ‘zorgwetten’ onontbeerlijk. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wanneer en waarvoor kan iemand hier gebruik van maken? Hoe neem je vooroordelen weg? Wat betekent het financieel, bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage?

Deze workshop zal je hier inzicht in geven waardoor je een beter onderzoek kunt doen, meer kennis hebt en voorlichting kunt geven en zo nodig, met een goede onderbouwing, kunt verwijzen naar een andere wet.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Inhoud van de wetten, bedoeling van de wetgever;
 • Wlz-Wmo, verwijzingen, behandelingen, hulpmiddelen;
 • Zvw-Wmo, thuiszorg, maaltijden en behandeling;
 • Jeugdwet-Wmo, LVG ->Wlz-optie;
 • PGB in de vier wetten;
 • Eigen bijdragen: ‘doekjes voor het bloeden’.

Kennisniveau workshop: Verdiepingstraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Timemanagement voor jou!

Jacobien Kleve

Deze workshop gaat over het gebruiken van je tijd en over het maken van keuzes. Elke dag heb je 24 uur ter beschikking. Welke keuzes jij maakt voor de werkbare uren en hoe tevreden je daarover bent, hangt af van hoe slim jij omgaat met je tijd. In deze workshop krijg je inzicht in jouw ambitie, jouw ritme en hoe je daar nu mee omgaat. Dat stelt jou in staat om betere keuzes te maken!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Taken en verplichtingen;
 • Ambitie;
 • Prioriteiten;
 • Bioritme;
 • Het maken van keuzes.

Kennisniveau: Verdiepingstraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Wat zegt de AVG over mijn Wmo onderzoek?

Hanneke van Bemmel

Wat zegt de AVG over mijn Wmo onderzoek?
Tijdens het geven van trainingen horen we vaak dat consulenten niet goed weten op welke wijze de AVG op hun werk van toepassing is. Hebben we daar nog een keuze in of zitten er verplichtingen aan vast? Het veilig mailen is al wel ingeburgerd maar we moeten wel de ruimte houden om met elkaar te overleggen, toch? Ook als ons gevraagd wordt om een brede uitvraag te doen en de ZRM toe te passen tijdens het huisbezoek, lijkt de kennis over de AVG eerder lastig te zijn dan helpend. Hoe zie ( of ervaar….) jij dat? Welke vragen stellen we aan de inwoner en wat gaan we hierover opschrijven? Het in kaart brengen van het functioneren van de inwoner is voor mij als ergotherapeut altijd de basis geweest voor mijn huisbezoek. Hoe zorgvuldiger hoe beter, maar beter voor wie?

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Doel van de Avg;
 • De Avg begint bij het koffiezetapparaat;
 • Wat je moet weten over de Avg;
 • Het toepassen van de Avg in je dagelijks werk;
 • Het effect heeft de Avg op ons onderzoek.

“Ik vond het een mega ingewikkeld onderwerp maar ik snap nu dat ik het vandaag nog kan gaan toepassen; bij het koffiezetapparaat”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Deze workshop wordt gegeven in workshopronde 3.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Regulier ticket Nationale Bijscholingsdag Wmo – 19 maart 2024
Ticket Nationale Bijscholingsdag Participatiewet – 19 maart 2024
399,00
Onbeperkt

Wellicht vind je dit ook interessant

Online Opleiding Backoffice Medewerker Wmo/Jeugd

Ben je op zoek naar een baan waarin je administratief werk verricht en tegelijkertijd sociaal betrokken bent? Volg dan de online opleiding Backoffice Medewerker Wmo/Jeugd.

E-learning Omgaan met Agressie

dens de e-learning ‘Omgaan met agressie’ wordt er ingegaan op wat agressie precies is en welke fasen er zijn. Hierdoor kun je ontdekken wat de achterliggende gedachte is van iemands reactie. Weet jij hoe je hebt beste kan handelen? Ontdekt het in deze e-learning.

Online Basisopleiding Wmo Consulent

Spreekt de combinatie van werken met mensen en een regisseursfunctie binnen het Sociaal Domein je aan? Volg dan de online basisopleiding Wmo consulent.