Meld je aan voor de Nationale Bijscholingsdag

Nationale Bijscholingsdag Wmo

Meppel
19 maart 2024
 315,00

Als professional in het Sociaal Domein is het essentieel om voortdurend te groeien en bij te blijven. Daarom organiseren wij het toonaangevende evenement voor Wmo consulenten: De Nationale Bijscholingsdag. Dit evenement biedt een overvloed aan trainingen, informatieve stands en netwerkmogelijkheden.

Grijp de kans om collega-vakgenoten te ontmoeten en waardevolle connecties te leggen, terwijl je geniet van heerlijk eten en drinken. Vergroot je kennis en ga in gesprek op onze kennismarkt met inspirerende stands. Op de Nationale Bijscholingsdag word je volledig op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied. Bovendien kun je je verdiepen in onderwerpen die specifiek jouw interesse hebben.

De keuze van welke training(en) je wilt volgen, ligt volledig in jouw handen. Hierdoor kun je in slechts één dag waardevolle kennis opdoen die direct toepasbaar is in jouw dagelijkse werkzaamheden.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen:

 • Deelname aan meerdere workshoprondes naar keuze
 • Een goedverzorgde lunch
 • Toegang tot de kennismarkt waar je kennismaakt met diverse opleiders, leveranciers en detacheerders
 • Netwerken en sparren met collega’s uit het werkveld
 • € 50,- korting op deelname aan de eerstvolgende Nationale Bijscholingsdag

De focus van de Nationale Bijscholingsdag Wmo ligt volledig op jouw professionele groei. Tijdens de dag heb je de mogelijkheid om drie workshops te volgen naar eigen keuze. De workshops worden gegeven door ervaren docenten die de theorie en praktische vaardigheden op een inspirerende manier overbrengen.

Hoe ziet de dag eruit?

9:00 – 9:30 uur. Inloop en kennismaken met collega’s op het Netwerkplein

9:30 – 10:15 uur. Dagopening door inspirerende sprekers

10:15 – 10:30 uur. Pitchen standhouders

10:45 – 12:15 uur. Workshop ronde 1

12:15 – 13:15 uur. Pauze, een goed verzorgde lunch en diverse activiteiten op het Netwerkplein

13:15 – 14:45 uur. Workshop ronde 2

15:15 – 16:45 uur. Workshop ronde 3

16:45 uur. Naborrelen op het Netwerkplein

De Nationale Bijscholingsdag voor Wmo consulenten vindt plaats in de Schouwburg Ogterop te Meppel.

Adres: Zuideinde 70, 7941 GK Meppel.

Workshops

Wim Peters Kenniscentrum Sociaal Domein - Actualiteitencollege

Actualiteitencollege

Wim Peters

De uitvoering van de Wmo 2015 wordt niet alleen bepaald door de wet maar ook door de jurisprudentie, met name de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Daarom is het belangrijk altijd op de hoogte te zijn van actuele jurisprudentie. Dit actualiteitencollege helpt uitvoerenden, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers daarbij. In kort bestek wordt je weer helemaal bijgepraat.

In dit actualiteitencollege worden de meest belangrijke uitspraken van de laatste tijd op een rij gezet. En als daar aanleiding toe is komt Wim Peters ook op iets oudere uitspraken terug. Als je bij wilt blijven binnen dit vakgebied, is het actualiteitencollege een must!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Actuele jurisprudentie.

“Wil je zeker weten dat je geen belangrijke jurisprudentie mist, volg dan het Actualiteitencollege!”

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Eudice Josephia Kenniscentrum Sociaal Domein

Beschermd wonen

Eudice Jozephia

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de eerste grote verandering rondom beschermd wonen sinds de decentralisatie. Het komende jaar zal er nog meer gaan veranderen rondom beschermd wonen. Denk hierbij aan de verdere decentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten en het woonplaatsbeginsel, waarvan het wetsvoorstel in januari is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wordt een spannende periode, gaat het woonplaatsbeginsel door in 2024 of toch niet?
Verder roept beschermd wonen vaak veel vragen op. Wanneer is er wel of geen sprake van beschermd wonen? Wat zijn de toelatingseisen? Welke gemeente is verantwoordelijk bij de landelijke toegang? Tijdens deze workshop word je globaal op de hoogte gebracht over de belangrijkste zaken rondom beschermd wonen en het indiceren van beschermd wonen.

Houd jij je bezig met het indiceren van beschermd wonen, wil je dit in de toekomst gaan doen of wil je gewoon meer weten over beschermd wonen? Dan is deze workshop geschikt voor jou!

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is beschermd wonen;
 • Afbakening met andere wetgeving;
 • De meest voorkomende toelatingseisen voor beschermd wonen;
 • Landelijke toegang en het convenant beschermd wonen;
 • Laatste en toekomstige veranderingen rondom beschermd wonen;
 • Relevante jurisprudentie rondom beschermd wonen.
Na deze workshop:
 • Weet je wat beschermd wonen is;
 • Ken je de meest voorkomende toelatingseisen voor beschermd wonen;
 • Heb je scherp wat de verschillen zijn tussen Wmo, Wlz en Zvw;
 • Weet je wat de toekomstige wijzigingen zijn en wat deze inhouden;
 • Ben je bekend met de relevante jurisprudentie over beschermd wonen.

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Mobility Mentoring

Robin Kaas

Mobility Mentoring ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich op meerdere sociale problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt.
Doel is meer gebruik maken van wat de hersenwetenschap ons leert en onze dienstverlening daarop aanpassen. Zorgen dat je met je proces en je communicatie en begeleiding aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van je klant.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Schaarste en de cognitieve gevolgen;
 • Gedrag en gedragsverandering;
 • De brug naar zelfredzaamheid;
 • Coping strategieën om met stress om te gaan;
 • De link naar Motivational Interviewing.

Meerwaarde is het verkrijgen van inzicht dat het aan de voorkant, bij het eerste contact met cliënten, goed onderzoeken van de mentale gesteldheid van cliënt, zal leiden tot een betere relatie met cliënt waarbij het oplossen van het probleem bij de cliënt zal veranderen van doel naar middel, een middel om doelen te bereiken die de hulpverlener met bewuste gesprekstechniek weet te bevragen.
De bewustwording van wat er met cliënt gebeurt in geval van toxische stress is essentieel in het laten slagen van een traject met cliënt.

Na deze workshop:

 • Verkrijg je een eerste inzicht in wat toxische stress en schaarste doet met de capaciteiten van mensen en hoe kunnen we binnen het Sociaal Domein daar onze aanvliegroute en gesprekstechniek op aanpassen zodat we de efficiëntie van de hulpverlening verhogen en doorlooptijden verkorten.

Kennisniveau workshop: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Cynthia Meevis

Beschrijving van de workshop volgt.

Jacobien Kleve

Beschrijving van de workshop volgt.

Wim Peters Kenniscentrum Sociaal Domein - Actualiteitencollege

Gebruikelijke hulp

Wim Peters

Het onderwerp gebruikelijke hulp heeft zich sinds 2015 enorm ontwikkeld. Voor de gebruikelijke zorg in de AWBZ die voor bijvoorbeeld begeleiding niet afdwingbaar was, is de eigen kracht in de plaats gekomen. Veel meer hulp is nu gebruikelijk en ook niet-gebruikelijke hulp kan wellicht foor huisgenoten gewoon worden geboden.
Deze workshop legt het begrip gebruikelijke hulp in 2024 uit.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Wat is gebruikelijke hulp?
 • Welke jurisprudentie is er?
 • Hoe voer je het onderzoek uit?
 • Welke criteria kan je hanteren?

Na deze workshop:

Kan je beter met gebruikelijke hulp omgaan in onderzoek en verslaglegging.

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Rollen en vervoer: er is meer nodig dan een pakket van eisen.

Hanneke van Bemmel

Als consulenten weten we dat het zelfstandig kunnen verplaatsen alles te maken heeft met het regiehouden over je eigen zelfredzaamheid en participatie. Het zal je maar gebeuren dat je niet meer kunt fietsen of dat je te weinig kracht hebt om te hoepen of te trippelen. Toch blijft het selecteren van een voorziening soms lastig. De verwachtingen van de inwoner komen niet altijd overeen met de praktijk. Een voorziening leren gebruiken vraagt soms geduld, doorzettingsvermogen of een grote zakdoek voor de tranen.
Wanneer kiezen voor een rolstoel met elektrische ondersteuning en wanneer kiezen we voor een elektrische rolstoel? Wat is essentieel om op te nemen in het pakket van eisen? We willen voorkomen dat de voorzieningen later niet of zeer weinig gebruikt gaat worden. Er is dan wel een resultaat bereikt maar niet het (of de????) juiste. Hadden we dit kunnen voorkomen met het pakket van eisen of is er nog iets extra’s nodig?

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Het concreet omschrijven van het probleem;
 • Het onderzoek gericht op de beperkingen en mogelijkheden;
 • Rekening houden met de persoonlijke omstandigheden;
 • Samenstellen van pakket van eisen.

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Wmo, Wlz, Zvw en de Jeugdwet- inhoud van en verhouding tot elkaar

Marlies Groot Nibbelink

Bij goed onderzoek doen hoort ook het onderzoeken van andere mogelijkheden. Daarbij is kennis over de vier ‘zorgwetten’ onontbeerlijk. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wanneer en waarvoor kan iemand hier gebruik van maken? Hoe neem je vooroordelen weg? Wat betekent het financieel, bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage?

Deze workshop zal je hier inzicht in geven waardoor je een beter onderzoek kunt doen, meer kennis hebt en voorlichting kunt geven en zo nodig, met een goede onderbouwing, kunt verwijzen naar een andere wet.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Inhoud van de wetten, bedoeling van de wetgever;
 • Wlz-Wmo, verwijzingen, behandelingen, hulpmiddelen;
 • Zvw-Wmo, thuiszorg, maaltijden en behandeling;
 • Jeugdwet-Wmo, LVG ->Wlz-optie;
 • PGB in de vier wetten;
 • Eigen bijdragen: ‘doekjes voor het bloeden’.
Na deze workshop:
 • Na deze workshop heb je meer kennis en inzicht over de zorgwetten en ben je beter in staat om burgers gemotiveerd te verwijzen, adviseren en voor te lichten over mogelijkheden en eigen bijdragen.

Kennisniveau workshop: Verdiepingstraining ten aanzien van het onderwerp.

Cynthia Meevis

Beschrijving van de workshop volgt.

Jacobien Kleve

Beschrijving van de workshop volgt.

Wat zegt de AVG over mijn Wmo onderzoek?

Hanneke van Bemmel

Wat zegt de AVG over mijn Wmo onderzoek?
Tijdens het geven van trainingen horen we vaak dat consulenten niet goed weten op welke wijze de AVG op hun werk van toepassing is. Hebben we daar nog een keuze in of zitten er verplichtingen aan vast? Het veilig mailen is al wel ingeburgerd maar we moeten wel de ruimte houden om met elkaar te overleggen, toch? Ook als ons gevraagd wordt om een brede uitvraag te doen en de ZRM toe te passen tijdens het huisbezoek, lijkt de kennis over de AVG eerder lastig te zijn dan helpend. Hoe zie ( of ervaar….) jij dat? Welke vragen stellen we aan de inwoner en wat gaan we hierover opschrijven? Het in kaart brengen van het functioneren van de inwoner is voor mij als ergotherapeut altijd de basis geweest voor mijn huisbezoek. Hoe zorgvuldiger hoe beter, maar beter voor wie?

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Doel van de Avg;
 • De Avg begint bij het koffiezetapparaat;
 • Wat je moet weten over de Avg;
 • Het toepassen van de Avg in je dagelijks werk;
 • Het effect heeft de Avg op ons onderzoek.

“Ik vond het een mega ingewikkeld onderwerp maar ik snap nu dat ik het vandaag nog kan gaan toepassen; bij het koffiezetapparaat”

Kennisniveau: Basistraining ten aanzien van het onderwerp.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Early Bird Nationale Bijscholingsdag Wmo – 19 maart 2024
Nationale Bijscholingsdag Wmo – Early Bird
315,00
Onbeperkt

Training Klachtenfunctionaris (2 dagen)

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein? Ben je communicatief sterk, kun je goed luisteren en denk jij in oplossingen? Dan is de tweedaagse training Klachtenfunctionaris Sociaal Domein zeer geschikt voor je!

Basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie

Deze eendaagse basistraining Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie is voor iedereen die kennis wil maken met de applicatie Suite4Zorg en Suite4Sociale Regie. Suite wordt gebruikt om taken te verdelen en informatie uit te wisselen tussen betrokken professionals.

Training Motiverende Gesprekvoering

Hoe zorg je ervoor dat ze zelf aan de slag gaan met het opvolgen van je adviezen, het inzetten van de Eigen Kracht en het Sociale Netwerk? Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken en hun gedrag te veranderen.